CareersJoin us

Why work with us

We specialize in consulting and advisory activities in the field of real estate, land development, while also implementing our own boutique development projects.

For our projects, we use the little-known “Programming” in Slovakia, which is a stepping stone for setting up development projects. We strive to implement new concepts and innovations.

We want to use our 20 years of experience in the field of development to prepare projects that will create social, environmental, and economic value.

Career Openings

Service manager

Popis práce

Hľadáme šikovného človeka na pozíciu Prevádzkový manažér.

Požadovaná prax:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti gastro, cestovného ruchu a pod.
 • Prax v prevádzke gastro zariadenia, hotelového zariadenia min 5 rokov
 • Ang na úrovni stredne pokročilá

Náplň práce:

 • Komplexná zodpovednosť za zabezpečenie efektívneho chodu priestorov, čo odnáša aj koordináciu nájomcov, koordináciu dodávateľov
 • Manažment spotreby energií a spoločných prevádzkových nákladov, ich rozúčtovanie nájomcom
 • Koordinácia a manažment objednávkového a preberacieho systému
 • Koordinácia personálu subdodávateľov – plánovanie smien, prideľovanie úloh, kontrola, hodnotenie (donáška, servis priestorov, údržba,..)
 • Výber vhodných dodávateľov a komunikácia s nimi (upratovanie, údržba,..)
 • Objednávanie, preberanie a kontrolovanie dodaného tovaru (sklad)
 • Spolupráca s šéfkuchármi
 • Organizačné zabezpečenie koordinácie prevádzok, manažment prenájmu priestorov
 • Kontrola dodržiavania hygienických a technologických štandardov a postupov
 • Správa skladu, vykonávanie intentúr
 • Vytváranie reportov, štatistík, uzávierok.
 • Výber, zaškolenie a starostlivosť o personál
Junior Account Manager

Popis práce

Hľadáme šikovného človeka na pozíciu Account Manager.  Tvojou náplňou práce bude:

 • Zabezpečenie plynulého chodu kancelárie
 • Kompletné vybavovanie administratívnej agendy
 • Spracovávanie a evidencia pošty
 • Archivácia dokumentov
 • Objednávanie kancelárskych potrieb a cateringu
 • Organizácia a príprava stretnutí – podkladov na stretnutia a koordinácia kalendárov
 • Externá komunikácia s dodávateľmi, inštitúciami, obchodnými partnermi a klientmi (lokálnymi aj zahraničnými)
 • Interná komunikácia s vedením spol

Príprava podkladov pre účtovníctvo – príjem a evidencia účtovných dokladov
Komunikácia s externou účtovnou spoločnosťou, bankou, úradmi,..
Ďalšie operatívne činnosti súvisiace s chodom spoločnosti a prevádzkou kancelárie

Apply for this job
Please enter your full name.
Please enter your e-mail address.
Enter your mobile number.
Write a message
Drop file here
choose from PC
Upload your CV *

Sending, please wait...